Thơ thẩn (Thấm mệt đầu đời)

Share

Dạo này … mà chính xác là từ khi nghe tới nghe lui bài hát “Hai năm tình lận đận” http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hai-Nam-Tinh-Lan-Dan-Tran-Thai-Hoa/ZW66DUOU.html Và sau đó mình tìm thơ của Nguyễn Tất Nhiên đọc. Mình hay thơ thẩn, thẩn thơ. Như bao bài hát bài thơ hay trước năm 1975, chuyện tình trong […]

Share
Continue Reading

Sến hay Sang ?

Share

Kho từ vựng của Sài Gòn xưa có một thuật ngữ đã đi sâu vào cuộc sống và cho đến ngày nay người ta vẫn còn dùng với hàm ý miệt thị, chê bai hay chí ít cũng là đánh giá thấp. Chỉ một chữ “Sến” cũng đủ để gây […]

Share
Continue Reading