Kiểm soát

Review phim Enemy

Đây là poster phim Enemy năm 2013, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là đối thủ hoặc kẻ thù. Phim khá hay và cũng khá khó hiểu, kết phim cho ra một nhận định quá quen thuộc “kẻ thù của ta chính là bản năng xấu xí của ta”. Vậy […]

Continue Reading