Kiểm soát

Review phim Enemy

Đây là poster phim Enemy năm 2013, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là đối thủ hoặc kẻ thù. Phim khá hay và cũng khá khó hiểu, kết phim cho ra một nhận định quá quen thuộc “kẻ thù của ta chính là bản năng xấu xí của ta”. Vậy […]

Continue Reading

Phân loại người quen

Ban đầu bài viết này tui tính đặt tên là “phân loại bạn bè”, tuy nhiên tui thấy ghi vậy cũng không đúng lắm ở những thứ tui sắp liệt kê dưới này, nên tui ghi lại thành phân loại người quen. * Đây chỉ là những định nghĩa của […]

Continue Reading