Làm tươi

Làm tươi tức là refresh … cái chữ này làm mình nhớ mãi khi sử dụng mấy cái chương trình được Việt hóa … nói ra thì nói mình sính ngoại chứ để refresh nghe thấy quen … dịch qua làm tươi làm nghĩ tới mấy con cá. Mà nói […]

Continue Reading